• TÜRKÇE
  • ENGLISH

SECRETARIAT
 Dr. Öğr. Üyesi Fırat KURT (Muş Alparslan University) 


Dr. Öğr. Üyesi Özer KURT (Muş Alparslan University)


Arş. Gör. Ayşe Nida KARAALP (Muş Alparslan University)


Arş. Gör. İsmail Yaşhan BULUŞ (Muş Alparslan University)


  mustarimkongresi@alparslan.edu.tr