• TÜRKÇE
  • ENGLISH

İLETİŞİM
Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Telefon  : 0 (436) 249 49 49 Dahili 2686
e-posta  : uygulama@alparslan.edu.tr
web       : www.alparslan.edu.tr
Adres    : Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi,  49250- MUŞ
mustarimkongresi@alparslan.edu.tr