• TÜRKÇE
  • ENGLISH

DAVETLİ KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN (Kastomonu University)

Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU (Çukurova University)

Prof. Dr. Musa SARICA (Ondokuz Mayıs University)